Bevattningsförbud i flera områden i Karlskrona kommun

Från den 25 maj 2020 gäller bevattningsförbud för Fågelmara, Kristianopel, Brömsebro, Jämjö och Ramdala (ej Trummenäs).

Från den 25 maj 2020 gäller bevattningsförbud för Fågelmara, Kristianopel, Brömsebro, Jämjö, Ramdala (ej Trummenäs).

Vattensituationen i områdena gör att det utfärdats förbud mot att till exempel fylla pooler, tvätta bilen, vattna gräsmattor och göra övriga vattenuttag med vatten kopplat till det kommunala vattenledningsnätet.

Det kommunala vattnet i de angivna områdena får endast användas för grundläggande hushållsbehov som matlagning, dryck och hygien.

Bevattningsförbudet gäller tillsvidare.

På grund av de senaste nederbördsfattiga åren är grundvattennivåerna i Karlskrona mycket under det normala.

Även i områden som just nu inte berörs av bevattningsförbud är vattensituationen något ansträngd. För att inte fler områden ska få bevattningsförbud är det viktigt att alla i kommunen hjälper till att vara sparsamma med vattenanvändningen.

Detta enligt ett pressmeddelande från Karlskrona kommun.