Telefoner öppna för frågor när äldre uppmanas stanna hemma

Att behöva hålla sig hemma för att undvika coronaviruset kan leda till många frågor. Karlskrona kommun har nu startat två telefonnummer dit äldre och anhöriga kan ringa om de har frågor relaterade till situationen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i dagsläget personer som är 70 år och äldre att begränsa sina nära kontakter med andra. Uppmaningen är att man ska försöka hålla sig hemma och be om hjälp med att göra ärenden som innebär risk för nära kontakter med andra människor.

Situationen kan leda till många frågor hos äldre personer, men även hos anhöriga och närstående.

Karlskrona kommun har därför startat två telefonlinjer där kommunens seniorrådgivare och anhörigkonsulent svarar på frågor relaterade till situationen att behöva hålla sig hemma.

Seniorrådgivaren nås på 0455-30 30 64 och anhörigkonsulenten på 0455-30 50 86.

Numren går att ringa vardagar mellan klockan 08.00 och 16.00.

Föräldraenkät ska ge svar om samhällsviktig verksamhet

Karlskrona kommun förbereder just nu för en situation där omsorg kan behöva prioriteras för samhällsviktiga funktioner i samhället. Under onsdagen har därför en enkät skickats ut till föräldrar till barn på kommunens förskolor och fritidshem.

Regeringen har informerat om att landets kommuner kan komma att behöva prioritera omsorg för samhällsviktiga funktioner.

För att vara förberedd på en sådan situation har Karlskrona kommun under onsdagen skickat ut en enkät till vårdnadshavare med barn på kommunens förskolor och fritidshem.

Svaren på enkäten ska ge kommunen en bild av hur många vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga funktioner.

Enkäten har skickats ut via e-post, och vårdnadshavarna har blivit ombedda att fylla i den omgående. Den kommer att vara öppen fram till fredagen den 20 mars klockan 12.00.

Karlskrona kommun har definierat följande verksamheter som samhällsviktiga:
• Hälsa och sjukvård (inom kommun, regioner och privata vårdgivare)
• Räddningstjänsten
• Polis
• Förskola och fritidshem
• Försvarsmakten
• Länsstyrelsen
• Affärsverken
• Kommunens VA (vatten och avloppsförsörjning)
• Kommunens kostproduktion

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Utlandsresor – avrådan för alla länder

Med anledning av den omfattande spridningen av det nya coronaviruset och den snabbt föränderliga och osäkra situationen som råder för resande avråder UD från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020. Avrådan gäller till och med 14 april, varefter en ny bedömning kommer att göras.

Detta kom som ett pressmeddelande från regeringen på lördagskvällen.

1 2 3