Brand i publik lokal Lyckebyvägen och brand i Kungsmarken

Det började med ett automatiskt brandlarm på Globus sport. Strax därefter skickades ett nytt larm där man hade konstaterad brand på samma adress. Det visade sig att en bil brann under ett skärmtak ihopbyggt med fastigheten.

 
Samtidigt fick man larm om två mindre markbränder i närområdet och som om inte det vore nog ett larm om brand i lägenhet i Kungsmarken, men där hittades inget
 
4 larm på mindre än en kvart sammanfattar en jäktad Stefan Eriksson på Räddningstjänsten östra Blekinge
 
Björn Hansson Linslusfoto