Eldningsförbud

Eldningsförbud
Länsstyrelsen har beslutat om eldningsförbudet i Blekinge län. Eldningsförbudet gäller från och med torsdagen den 20 juni klockan 15.00.

Läs mer på karlskrona.se