Hamnområdet redo att förvandlas

Hamnområdet redo att förvandlas

Karlskrona hamn växer och står inför stora förändringar. Inom ett par
veckor påbörjas första steget i den stora hamnomvandlingen.

Utvecklingen av hamnområdet på Verkö kommer ske i flera etapper under en
tioårsperiod. Området får bland annat en ny järnvägsterminal.

I den första etappen ska vikarna Långa Lisa och Solviken fyllas ut, ett
arbete som påbörjas i december.

– Nu sätter expansionen igång på allvar, säger Pelle Pettersson,
hamnchef på Karlskrona kommun. Det blir stora investeringar, men jag
tror roro-trafiken över Östersjön kommer växa oerhört framöver – dels
från den baltisk-adriatiska transportkorridoren som byggs i Europa och
dels via den nya sidenvägen. Då måste vi vara redo.

Totalt ska cirka 400 000 kubikmeter sten placeras ut i vikarna.
Stenmassorna finns redan på plats på Verkö och är rester som blivit kvar
efter att dåvarande ABB (i dag NKT Cables) byggde ut. Arbetet beräknas
vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

Genom att fylla ut havsvikarna blir Verkö 100 000 kvadratmeter större.

I nästa steg ska de nya ytorna göras i ordning och därefter kommer
250-400 meter långa industrikajer att byggas. De beräknas vara klara
inom fem år.

Roro står för roll on/roll off och innebär att lastenheter rullas ombord
på fartyg som går på tät linjetrafik

www.karlskrona.se/naringsliv/naringslivet-i-karlskrona/karlskrona-hamn/

Mångfaldsdagen och årets mångfaldsambassadör

Mångfaldsdagen och årets mångfaldsambassadör

Mångfaldsdagen fredagen den 30 november pågår mellan klockan 08.30 och
12.00 och avslutas med att årets mångfaldsambassadör utses.

Mångfaldsdagen bjuder på föreläsningar med fokus på möjligheterna med
att inkludera alla och att ta till vara på allas kompetens i arbetslivet
– oavsett ålder. Dagen avslutas med att årets mångfaldsambassadör utses.

*Tid:* fredagen den 30 november klockan 8.30-12.00
*Plats:* Litorina folkhögskola, Gullberna Park

*Program:
*https://www.karlskrona.se/pressinformation/mangfaldsdagen-och-arets-mangfaldsambassador/

Lättvårdsambulanser gör akutambulanserna mer tillgängliga

Lättvårdsambulanser gör akutambulanserna mer tillgängliga

Landstinget Blekinge har skaffat två lättvårdsambulanser. De kommer att
ta hand om transporter mellan sjukhusen och på det sättet göra de
vanliga ambulanserna mer tillgängliga för akuta larm.

– Vi har många ambulanstransporter mellan sjukhus, både här i Blekinge
och utomläns som till exempel till Växjö eller Lund. Det är stabila
patienter som behöver vårdresurser under transporten, men inte en
akutambulans. Nu när lättvårdsambulanserna tar hand om dessa blir
akutambulanserna mer tillgängliga för akuta utryckningar, berättar
ambulanssjuksköterskan Ola Elmskog.

Landstinget har skaffat två lättvårdsambulanser som stationeras i
Karlskrona och de bemannas av ambulanssjuksköterskor. Bilen är en
ombyggd Mercedes Benz Vito som kan ta en liggande patient. Den har
nästan samma utrustning som akutambulanserna, med läkemedel och
övervakningsutrustning, men med några små skillnader.

– Om man jämför med sjukhusvården så kan man kalla akutambulansen för en
intensivvårdsavdelning på hjul och lättvårdsambulansen för en rullande
vårdavdelning, förklarar Ola Elmskog.

Det är SOS Alarm som i varje enskilt fall bedömer om lättvårdsambulans
eller akutambulans ska användas för transporten.

/Landstinget Blekinge har idag totalt tio akutambulanser stationerade i
länets fem kommuner. Nu finns dessutom två lättvårdsambulanser placerade
i Karlskrona och två bedömningsbilar (som inte kan ta patienter i bilen)
placerade i Karlshamn. De larmas alla vid behov ut av SOS Alarm./

Brand i bostad

Vid lunch på söndagen larmades räddningstjänsten till en lägenhet på Älgbacken i Ronneby. Personen som befann sig i lägenheten vaknade när rökdykarna knackade på och det konstaterades att det brunnit runt ett värmeljus.

Inga personskador
Björn Hansson, Linslusfoto

Två bilar på glid släckte hel by

Vid midnatt på fredagen vaknade boende i den lilla byn Björkeryd norr om Karlskrona av ett, som de beskriver det, jäkla liv på vägen. De gick ut för att se vad som stod på och synen som mötte dem såg ut som hämtad ur en film med krigsscener. Minst en lyktstolpe var nermejad, ett elskåp låg utspritt över vägen och uppe på vägen låg två bilar på taket. Inga personer fanns kvar i eller i närheten av de bägge bilarna. Polisen är i skrivande stund på väg till platsen

Närområdet runt byn har den senaste tiden varit hårt drabbat av småstölder, inbrott och bränsleslangningar

Björn Hansson, Ansvarig utgivare


1 2 3 4 5 115