Man svårt skadad i bråk

Strax innan klockan 20 på söndagen larmades polis och ambulans till ett större bråk i miljonprogrammet Kungsmarken i Karlskrona. På platsen anträffades en man med svåra stickskador på överkroppen.

I nuläget hålls platsen avspärradoch Polisen jobbar för fullt med jakten på gärningsperson(er?)
Björn Hansson Linslusfoto

Miljöbomben soptippen i Vedeby

Presskonferens med kort varsel Gullberna Soptipp.

Så löd rubriken.

Den 3 mars promenerade en person igenom kulverteringen av Vedeby bäck. De fynd som gjordes var skrämmande.

Bäcken kulverterades 1967 och det gjordes för att dagvattnet från bl a
Kungsmarken skulle kunna komma ut till havet. Ovanpå kulverten ligger
10-12 meter med massor/sopor. Under hösten 2018 påbörjades bygget av en
solcellspark med utanpåliggande solceller, alltså har man inte grävt ner
något i marken vid byggandet av solcellsparken.

Kulverteringen består av cementrör och är ca 300 meter i längd. Detta
räknat från tvätthallen bakom Mekonomen till Leksakshuset.

Soptippen upphörde 1978 då verksamheten flyttas till Mältan (fd
Bubbetorp). De sopor som ligger här i Vedeby består till stora delar av
miljögifter. Utmärkande är bl a galvaniseringsvätska från ett
”spikbruk”, bly – och en hel del kvicksilver mm mm.

Vid promenaden i cementröret filmades det och det togs bilder. På
bilderna kan man tydligt se att på de sista 100 metrarna har cementröret
säckat ihop och stora sprickor är synliga. Även en större sten ses ligga
i röret. Denna sten uppskattar aktionsgruppen ha legat i röret i många år.

Då vattennivån i rören är i höjd med havsnivån så finns det 1000-tals
fiskar i röret. Dock är det kliniskt rent från spindlar och andra insekter.

Initiativtagaren Stefan Svensson, och hans grupp som driver
facebooksidan Gullberna Soptipp sedan ca 2 år tillbaka, hade till dagens
presskonferens bjudit in politiker och även ansvariga från
länsstyrelsen. Endast media och ett politiskt parti visade intresse
genom att närvara.

Den information som inkommit har skickats vidare till länsstyrelsen som
är tillsynsmyndighet samt till Karlskrona kommun. Aktionsgruppen menar
att kommunen inte riktigt vill engagera sig. Länsstyrelsen har ett
föreläggande rörande soptippen på sig. Vilket gör att de måste agera.

Genom åren har flertalet konsulter gjort utredningar om soptippens
framtid, dock har uppdragsgivaren kommunen/länsstyrelsen inte gjort
något konkret åt miljöbomben.

Gruppen känner till att Naturvårdsverket driver projekt om sanering av
gamla deponier och soptippar. En ansökan till Naturvårdsverket anser
aktionsgruppen är nödvändig.

Vidare tipsade en deltagare på presskonferensen om att i Stockholm har
man byggt en stor hall i Frihamnen där allt miljögiftigt från Stockholm
tas om hand och sorteras.

Aktionsgruppen ser inte bara problem utan har även ideer om hur man kan
sanera denna tickande miljöbomb som mest av allt tycks falla mellan alla
stolar.

Text och bilder

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se


Hektisk eftermiddag för räddningstjänsten i Karlskrona

På fredagseftermiddagen hade räddningstjänsten i Karlskrona en hel del
att stå i. Först ett automatlarm på Wachtmeister Galleri, vilket fick
Cityhallen att borsta vatten på lagret. En trafikolycka på E22 mellan
Lyckebyån och Lösenrondellen, flera fordon inblandade och mycket långa
köer. Strax där på larmades räddningstjänsten till en trafikolycka på
Blekingegatan bredvid gamla stationen. En taxibil hade kört upp på
refugen och fått med sig ett träd under bilen. Strax framför stod en
liten personbil med varningsblink, oklart hur/om denna bilen var
inblandad i sammanhanget.

Text och bilder

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.seHamnområdet redo att förvandlas

Hamnområdet redo att förvandlas

Karlskrona hamn växer och står inför stora förändringar. Inom ett par
veckor påbörjas första steget i den stora hamnomvandlingen.

Utvecklingen av hamnområdet på Verkö kommer ske i flera etapper under en
tioårsperiod. Området får bland annat en ny järnvägsterminal.

I den första etappen ska vikarna Långa Lisa och Solviken fyllas ut, ett
arbete som påbörjas i december.

– Nu sätter expansionen igång på allvar, säger Pelle Pettersson,
hamnchef på Karlskrona kommun. Det blir stora investeringar, men jag
tror roro-trafiken över Östersjön kommer växa oerhört framöver – dels
från den baltisk-adriatiska transportkorridoren som byggs i Europa och
dels via den nya sidenvägen. Då måste vi vara redo.

Totalt ska cirka 400 000 kubikmeter sten placeras ut i vikarna.
Stenmassorna finns redan på plats på Verkö och är rester som blivit kvar
efter att dåvarande ABB (i dag NKT Cables) byggde ut. Arbetet beräknas
vara klart vid årsskiftet 2020/2021.

Genom att fylla ut havsvikarna blir Verkö 100 000 kvadratmeter större.

I nästa steg ska de nya ytorna göras i ordning och därefter kommer
250-400 meter långa industrikajer att byggas. De beräknas vara klara
inom fem år.

Roro står för roll on/roll off och innebär att lastenheter rullas ombord
på fartyg som går på tät linjetrafik

www.karlskrona.se/naringsliv/naringslivet-i-karlskrona/karlskrona-hamn/

1 2 3 8