12 meters fritidsbåt sjunker

I stadsmarinan i Karlskrona håller en 12 meters fritidsbåt på att sjunka. Inga människor skadade. Det har varit ett snabbt förlopp, då den var fullt sjöduglig i morse enligt ägaren. Räddningstjänsten och Kustbevakningen är på plats och klurar hur båten ska tas om hand.

Text och bild: Suzanne Wernersson /Linslusfoto.se

fritidsbat-stadsmarinan-kna

Varm låda i trappuppgång

Räddningstjänsten och polisen kallades på måndagskvällen till Kungsmarken i Karlskrona. Någon hade upptäckt en varm låda i en trappuppgång. Polisen stannade kvar ytterligare en stund på platsen. Lådan bars ut av räddningstjänsten, som strax därefter kunde lämna platsen.Det har den senaste tiden varit flertalet förmodat anlagda bränder i området.
Text och bild Suzanne Wernersson /Linslusfoto.se

1 2 3 6