Värmebölja och hälsa

Värmebölja och hälsa

Värmebölja kan leda till olika problem för människors hälsa. Att
exponeras för värme medför olika risker för olika individer. Här finns
samlad information och nyttiga länkar om värmens effekter.

Riskgrupper är framförallt äldre, kroniskt sjuka, personer med
funktionsnedsättning, små barn och gravida samt personer som tar vissa
mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och
vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel
och neuroleptika.

Regeringen har löpande kontakt med ansvariga myndigheter. Ett möte
kommer att äga rum på Socialdepartementet på fredag den 20 juli med
Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges Kommuner och
Landsting för att få en lägesbild av det myndigheterna gör bland annat
för de äldre i värmen.

Privatpersoner kan vända sig till sina respektive landsting och 1177
Vårdguiden för information och råd om olika hälsorisker kopplade till
värmeböljan.

Råd vid värmebölja på 1177 Vårdguidens webbplats
< www.1177.se/Skane/Nyheter/Nyhetsbehallare/Nationellt/Goda-rad-i-varmen-/>

Folkhälsomyndigheten tillhandahåller målgruppsanpassade råd som kan
användas av kommuner, landsting, regioner och privata aktörer inom
vården och omsorgen.

Beredskap vid värmebölja på Folkhälsomyndighetens webbplats
<
www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/>

Höga temperaturer kan påverka tillväxten av bakterier i dricksvatten och
livsmedel. På Livsmedelsverkets hemsida finns information och råd.

Torkan – frågor och svar på Livsmedelsverkets webbplats
<
www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/torkan-fragor-och-svar-om>

Torrt i skog och mark

Lägesbild, tisdagen den 17 juli klockan 15.00 gällande bränder i skog och mark:
För närvarande finns det 75 ärenden som klassificeras som Brand i terräng (att jämföra med normala nivåer på runt 40 ärenden).

Antalet 112-anrop föregående dygn (16 juli) uppgick till 12 215 stycken. Under perioden 1 maj till 15 juli inkom drygt nio procent fler samtal jämfört med samma period året innan.
De senaste 24 timmarna har 8 stycken Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) utfärdats. Av dessa gäller 4 fortfarande. Aldrig tidigare har så många VMA skickats ut under så kort tid.

5615 Karlskrona kulturarkipelag

I sommar händer det grejer på Mjölnareholmen under namnet 5615
Karlskrona kulturarkipelag. I två års tid har kommunen jobbat med att
göra Mjölnareholmen till en kulturoas i Karlskrona skärgård.

Konstnärskollektiv Disorder står för all gestaltning, såsom skyltar och
diverse sittmöjligheter. En temporär scen har byggts upp och där kommer
Karlskrona musikteater att sätta upp Molieres Den girige.

På lördag är det invigning på Mjölnareholmen. Kl 1200 uppträder
Operapelago och kl 1400 är det vernissage på utställningen Material
fetischism av keramikern Haidar Mahdi. Musik i olika former kommer att
framföras ett antal kväller under de 7 veckor i sommar då verksamhet
bedrivs på ön.

Musik blir det under rubrikerna Sessions om summer 2018, Toner i
Skärgården och Ö fest. Flera kända namn kommer att uppträda Hildur &
Niklas Höglind, Bitte Appelqvist. Skärgårdssextetten under ledning av
Olle Lind. Även mer okända artister kommer att uppträda såsom Jyostsan
Srikanth, Urban Turban, Koraleriet, Alexander Fejenholm & Isabella
Kongstad, Gustav Olars, Minna Sakaria & Lisa Ehlin.

Varje dag alltså även när det inte något musikevenemang finns det saker
att göra. På Mjölnareholmen finns Kafe/Restaurang, Kajakuthyrning,
skärgårdssäcken, krutlådan, solstolar och hängmattor. Plus att i
våghuset finns en liten shop med specialdesignade saker.

Mer specifik information om evenemangen finns på

www.karlskrona.se/kultur-fritid-och-turism/kultur-och-upplevelser/5615-karlskrona-kulturarkipelag/

Text och bilder

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se1 2 3 16