Stängda skolor måndag 27 november

Törnströmska gymnasiet och Fischerströmska gymnasiet stängs måndagen
den 27 november

*All undervisning på Törnströmska gymnasiet och Fischerströmska
gymnasiet ställs in måndagen den 27 november på grund av att det varit
inbrott i lokalerna under helgen.*

Undervisningen återupptas tisdagen den 28 november.

Elever som går på Ehrensvärdska gymnasiet och af Chapmangymnasiet berörs
inte, där sker undervisningen som vanligt under måndagen.

*För mer information
*Mats-Peter Krantz
Skolområdeschef
0455 – 30 41 48

Vattenavstängning

Vattenavstängning Sandhamn-Truseryd

*Onsdagen den 22 november stängs vattnet av mellan cirka klockan
08.00-15.30 på grund av kopplingsarbete. *Vattenavstängningen berör dig
som har fastighet i Sandhamn-Truseryd. Under avstängningen kommer det
att stå en vattentank vid Hugo Olssons bilverkstad i Truseryd. Det går
även att hämta vatten i vattenautomat vid tryckstegringsstationen på
Torhamns hamn.

Omledning av trafik på Trossö 20-21 november

Trafik leds om på del av Alamedan

*Den 20-21 november kommer Alamedan vara avstängd i östlig riktning,
från korsningen vid Amiralitetstorget till korsningen vid
Drottninggatan. Trafiken leds om via Vallgatan, följ hänvisningarna på
platsen.*

Vägen kommer att vara avstängd från den 20/11 klockan 7.00 till den
21/11 klockan 16.00.

Avstängningen görs på grund av att busshållplatsen byggs om.

Karlskrona en av Sveriges bästa kommuner på digitalisering

Karlskrona en av Sveriges bästa kommuner på digitalisering

*Karlskrona är en av Sveriges bästa digitaliseringskommuner 2017.
Karlskrona var en av fem kommuner som uppmärksammades vid
prisutdelningen på Kvalitetsmässan i Göteborg.*

Utmärkelsen Sveriges digitaliseringskommun delas ut av Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) och Kvalitetsmässan samt Finansdepartementet, PwC,
VINNOVA och IT&Telekomföretagen.

Stockholms stad vann utmärkelsen, men Patrik Hansson som är
kommunstyrelsens ordförande är mycket nöjd ändå.
– Det här är ett riktigt fint kvitto på att vi är på rätt väg, säger
Patrik Hansson. Jag är mycket stolt över att vi nominerades och
framförallt över alla anställda som tagit oss hit. Att komma tvåa i så
fint sällskap är ingen skam, det här sporrar oss att öka
digitaliseringstakten.

Förutom Karlskrona var Falkenberg, Kungsbacka, Stockholm och Uppsala
nominerade.

Bland annat har Karlskrona satsat stort på att utveckla tjänster så att
medborgarna själva kan göra sina ärenden direkt på webben. Sedan 2014
har antalet tjänster på webben ökat från 22 till över 100.

Karlskrona kommun har också deltagit i flera nationella
utvecklingsprojekt, kommunen var till exempel först i landet med
webbtjänsten Serverat, som ger restaurangägare ett mycket enklare sätt
att söka tillstånd för sin verksamhet.
– Vi har bara börjat vårt arbete, säger kommundirektör Carl-Martin
Lanér. Digitaliseringen är ett av våra kraftfullaste verktyg för att
förbättra vår service och utveckla kommunens alla verksamheter.
Digitaliseringen ger vinster såväl för medborgare och företag som
internt i kommunen.

Spolning av vattenledningar

Under veckorna 45-49 kommer vattenledningsnätet att spolas med en
blandning av luft och vatten i Bergåsa, Galgamarken, Kungsmarken,
Pantarholmen, Blå Port och Långö. Periodvis kommer vattnet att vara
avstängt. Då ska inga kranar vara öppna.
Alla berörda kommer att få information i brevlådan eller i entréer med
vilka tider som gäller för spolningarna i området.

www.karlskrona.se/sv/Bostad–miljo/Vatten–avlopp/Nu-gor-vi-rent-i-vattenledningsnaten/

1 2 3 9