Föräldramöte med fokus på utmanande lärande

Karlskrona kommun bjuder in vårdnadshavare för barn i förskola,
grundskola och gymnasieskola till en kväll med fokus på utmanade lärande
och hur vårdnadshavare kan stötta sitt barn.

Karlskrona kommun berättar om den treåriga utbildningssatsningen
utmanande lärande och betydelsen av dialog och undervisning.

Marianne Skogvoll och Therese Hagström från företaget Challenging
learning föreläser om rollen som vårdnadshavare och hur vårdnadshavaren
kan stödja sitt barns utveckling.

*Tid:* tisdag 12 mars, klockan 18.30-20.00, för vårdnadshavare med barn
i förskola
och onsdag 13 mars, klockan 18.30-20.00, för vårdnadshavare med barn i
grundskola eller gymnasieskola
*Plats:* af Chapmangymnasiet, aula A, Drottninggatan 49

Sjö- och våtmarkskalkning under vecka 11

För att motverka försurningen kommer kalkning att genomföras av sjöar
och våtmarker i Karlskrona.

Kalkning kommer att göras inom Lillåns, Lyckebyåns, Silletorpsåns och
Nättrabyåns avrinningsområden. Kalkningen är planerad till början av
vecka 11 och kommer att pågå under cirka tre dagar.

Spridningen görs med helikopter och tiden kan förskjutas något eftersom
arbetet är beroende av väderförhållandena.

Miljöbomben soptippen i Vedeby

Presskonferens med kort varsel Gullberna Soptipp.

Så löd rubriken.

Den 3 mars promenerade en person igenom kulverteringen av Vedeby bäck. De fynd som gjordes var skrämmande.

Bäcken kulverterades 1967 och det gjordes för att dagvattnet från bl a
Kungsmarken skulle kunna komma ut till havet. Ovanpå kulverten ligger
10-12 meter med massor/sopor. Under hösten 2018 påbörjades bygget av en
solcellspark med utanpåliggande solceller, alltså har man inte grävt ner
något i marken vid byggandet av solcellsparken.

Kulverteringen består av cementrör och är ca 300 meter i längd. Detta
räknat från tvätthallen bakom Mekonomen till Leksakshuset.

Soptippen upphörde 1978 då verksamheten flyttas till Mältan (fd
Bubbetorp). De sopor som ligger här i Vedeby består till stora delar av
miljögifter. Utmärkande är bl a galvaniseringsvätska från ett
”spikbruk”, bly – och en hel del kvicksilver mm mm.

Vid promenaden i cementröret filmades det och det togs bilder. På
bilderna kan man tydligt se att på de sista 100 metrarna har cementröret
säckat ihop och stora sprickor är synliga. Även en större sten ses ligga
i röret. Denna sten uppskattar aktionsgruppen ha legat i röret i många år.

Då vattennivån i rören är i höjd med havsnivån så finns det 1000-tals
fiskar i röret. Dock är det kliniskt rent från spindlar och andra insekter.

Initiativtagaren Stefan Svensson, och hans grupp som driver
facebooksidan Gullberna Soptipp sedan ca 2 år tillbaka, hade till dagens
presskonferens bjudit in politiker och även ansvariga från
länsstyrelsen. Endast media och ett politiskt parti visade intresse
genom att närvara.

Den information som inkommit har skickats vidare till länsstyrelsen som
är tillsynsmyndighet samt till Karlskrona kommun. Aktionsgruppen menar
att kommunen inte riktigt vill engagera sig. Länsstyrelsen har ett
föreläggande rörande soptippen på sig. Vilket gör att de måste agera.

Genom åren har flertalet konsulter gjort utredningar om soptippens
framtid, dock har uppdragsgivaren kommunen/länsstyrelsen inte gjort
något konkret åt miljöbomben.

Gruppen känner till att Naturvårdsverket driver projekt om sanering av
gamla deponier och soptippar. En ansökan till Naturvårdsverket anser
aktionsgruppen är nödvändig.

Vidare tipsade en deltagare på presskonferensen om att i Stockholm har
man byggt en stor hall i Frihamnen där allt miljögiftigt från Stockholm
tas om hand och sorteras.

Aktionsgruppen ser inte bara problem utan har även ideer om hur man kan
sanera denna tickande miljöbomb som mest av allt tycks falla mellan alla
stolar.

Text och bilder

Suzanne Wernersson/Linslusfoto.se


Lågt vattentryck i Torhamn

Lågt vattentryck i Torhamn

Vattnet är tillbaka i Torhamn men det kan vara lågt tryck och luft i ledningarna.

Vattnet kan till en början vara missfärgat men klarnar om det får spola en stund. Det är inte farligt att dricka vattnet även om det är missfärgat.

Det kan vara lågt tryck och luft i ledningarna under flera dagar. Detta försvinner succesivt efterhand som fler hushåll använder vattnet.

Landskapet förändras

En ikon går i graven

Det byggdes 1966 och tjänande sitt originalsyfte i några år. Men även slangteknik utvecklas och ganska snart behövde man inte längre torn för att hänga de tvättade brandslangarna på tork.
Allt sedan dess har tornet tjänat som allt från förråd till övningsbyggnad. Och förstås som ett ganska fult landmärke.
De sista åren smyckades tornets topp av stora led-paneler med diverse fyndiga budskap blandat med fiktiva lågor till jul
Och idag är tornets saga all. Räddningstjänsten har flyttat in i en ny hypermodern station och den gamla håller på att rivas för att ge plats åt en helt ny stadsdel. Man har väntat med tornet eftersom det krävdes att en fem meter hög ramp byggdes för att den glupska rivningsmaskinen ska nå ändå upp till toppen – 30 meter över marken. 


1 2 3 25