Omledning

E22 vid Fågelmara avstängd

Man ska byta en vägtrumma och i samband med det stängs E22 av helt och leds om via Torsås. Följ den orange skyltningen och ta det försiktigt. Det är gott om vilt